น่ำแซออนไลน์

ข้อต่อท่อ

Pipe Coupling


Pipe Coupling ทำให้การเชื่อมต่อท่อ 2 ท่อเข้าด้วยกันสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องอาศัย หน้าแปลน การเซาะร่อง ทำเกลียว หรือ การเชื่อม เพียงแค่นำเอาท่อ 2 ท่อมาต่อเข้าด้วยกัน แล้ว เอา Pipe Coupling สวมใส่เข้าไป ขันให้แน่น เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ท่อที่เชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนา ไม่มีรอยแตกแยก ไม่รั่วไหล ทนต่อแรงดันของของไหลได้ เสมือนหนึ่งท่อที่เป็นเส้นเดียวกันมาตั้งแต่ต้น ประหยัด เนื้อที่ น้ำหนัก เวลา และ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้อย่างเห็นผล
แสดง 1-6 จาก 6 รายการ