น่ำแซออนไลน์

อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนความเร็ว


มู่เล่ย์ปรับรอบของMiki นับเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก และเป็นสินค้าหลักที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทMiki Pulleyอย่างมากตลอดมา หลักการการปรับเปลี่ยนความเร็วของมู่เล่ย์ปรับรอบคือ การเปลี่ยนเส้นผ่าศูนย์กลางของมู่เล่ย์ให้มีขนาดเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งจะมีผลทำให้ความเร็วรอบของการหมุนของเครื่องจักรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เนื่องจากมู่เล่ย์ปรับรอบเป็นสินค้าทางเครื่องกล จึงทำให้การบำรุงรักษาง่าย การรักษาแรงที่ส่งผ่านได้อย่างคงที่ และความเร็วที่ได้นั้นเป็นไปตามที่ต้องการอย่างถูกต้อง

มู่เล่ย์ปรับรอบของMikiมีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ เช่น แบบมู่เล่ย์เดี่ยว แบบ2ตัวทำงานร่วมกันกับสายพานเฉพาะทาง แบบเป็นชุดติดตั้งพร้อมมอเตอร์และเกียร์ทดรอบ แบบที่ติดตั้งพร้อมกับคลัทช์และเบรค และแบบที่ติดกับเกียร์ทดรอบเพลากลวงหรือเกียร์รูปแบบอื่นๆ ดังนั้น จึงมีผลทำให้เกิดความสะดวกในการเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะของงานตามต้องการได้


แสดง 1-10 จาก 10 รายการ