น่ำแซออนไลน์

จารบีหล่อลื่น

฿0.00
Special Lithium Complex Greese SLC1 <br><br><br>
Multi-Purpose Lithium Greese SLI
  • หมวดหมู่ : Showa Grease Pump
  • รหัสสินค้า : 000291

รายละเอียดสินค้า จารบีหล่อลื่น

Lubrication grease

___________________________________________________________________________

Special Lithium Complex Grease SLC1

  • SLC
  • SLC
 
SLC SLC
  • SLC-1 is a lithium complex high performance grease, able to perform in various environments and harsh conditions
  • Available in 2 cartridge sizes of either 400c㎥ or 700c㎥ to suit Showa’s grease lubrication system chosen

 

Specifications

CODE Size NLGI Grease Type Characteristics
SLC14 400c㎥ 1 Special
Lithium Complex
High heat, pressure, water, wear resistance.  Durable grease possessing high shear and structural stability.
SLC17 700c㎥ 1

 

Multi-Purpose Lithium Grease SLI

  • SLC
  • SLC
 
SLC SLC
  • The SLI is a multi-purpose lithium grease for general use, able to perform in various environments and conditions
  • Contained in a 400c㎥ size grease cartridge, the SLI lithium grease are available in two NLGI grades of either No.0 or No.1

Specifications

CODE Size NLGI Grease Type Characteristics
SLI04 400c㎥ 0 Lithium Heat resistant, pressure resistant, water resistant and durable lithium grease for use in multiple applications
SLI14 400c㎥ 1